Projecten

Stichting Leren werd in 1996 in Amsterdam opgericht met als doelstelling het stimuleren van leerprocessen. Zij deed dit door middel van onderzoek, publicaties, lezingen, workshops, adviezen, projecten en het ontwerpen van educatieve programma’s. Op deze pagina is hier meer over te vinden.
De stichting werkte graag samen met instellingen en personen met gelijk gerichte en aanvullende activiteiten en ontving subsidies van diverse instellingen.

Enkele afgeronde projecten

Engelse versie Foto- en interviewboek Beth Shalom: 80plus Joden

Fototentoonstelling LJG

Herinneringsmonument Samenwerking 1940-1945

‘Dames en Meiden van Zuid’: Ontmoetingen in de Beethovenbuurt (2014)

Foto: Elsbeth Struijk van Bergen

‘Spoorzoeken in de Rivierenbuurt’: huisnummers en mezoeza’s. (2010)

Foto’s: Hans Hendriks

‘Joodse Markt aan de Gaaspstraat (1941-1943)’. (2010)

‘Joodse Markt aan de Gaaspstraat (1941-1943)’
Foto: Beeldbank WO2 – Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Foto- en Poëzieproject ‘Buren’. (2008)

Foto- en Poëzieproject ‘Buren’

‘Laat zien wie je bent’: Een fotografieproject over identiteit. (2007)

Identiteitscirkel maken

‘Levenslessen van ouderen’. (2006-2007)