‘Spoorzoeken in de Rivierenbuurt in Amsterdam’: huisnummers en mezoeza’s. (2010)

In de jaren dertig van de vorige eeuw was één van de drie inwoners van de Rivierenbuurt in Amsterdam Joods. Van de 17.000 Joden die er in 1940 woonden hebben slechts 4.000 de Tweede Wereldoorlog overleefd.

De deelnemers aan het project gingen op zoek naar tastbare tekens (sporen) van de geschiedenis van de Rivierenbuurt in en na de Tweede Wereldoorlog, fotografeerden de sporen en legden die in een webpresentatie vast. Het gaat om twee soorten sporen: huisnummers en mezoeza’s. In verband met de verduisteringsmaatregelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog op de huizen met lichtgevende verf huisnummers gekalkt. Op huizen waarin nu Joden wonen zijn soms mezoeza’s aangebracht: kokertjes met daarin een heilige tekst.

De website wordt ingeleid met het videogedicht “Sporen” en voorgedragen door de auteur Paul Gellings.

Website: www.spoorzoekeninderivierenbuurt.nl

Mezoesa
Foto’s: Hans Hendriks

Elk jaar verdwijnen er enkele gekalkte cijfers. Zes mooie exemplaren hebben we, als sluitstuk van het project Spoorzoeken in de Rivierenbuurt, in onbreekbaar glas laten zetten om die voor de komende tien jaar — of langer — als een spoor van de Tweede Wereldoorlog te bewaren.

Handgeschilderd huisnummer – Foto: Hans Hendrik