Identiteitscirkels

Wat is een identiteitscirkel?

Een identiteitscirkel (ID-cirkel) is een segmentencirkel, die de identiteit van een persoon op een speelse en eenvoudige manier zichtbaar maakt. In de segmenten is plaats voor het eigene van de persoon en voor wat hij of zij nu belangrijk vindt. Een ID-cirkel is een momentopname. De segmenten kunnen op talrijke manieren verlevendigd worden door ze te illustreren met bijvoorbeeld citaten, gedichten, verhalen, tekeningen, muziek, foto’s of filmpjes.

Identiteitscirkels is een concept van Ido Abram en Jenny Wesly (1948-2016)

De gemaakte ID-cirkel kan de start zijn van een gedachtewisseling (dialoog) met een ander die ook een cirkel heeft gemaakt. De ID-cirkel kan verder de basis vormen voor vervolg opdrachten: schrijf, teken, film, fotografeer, musiceer of dans wat er in je cirkel staat.

Het is ook mogelijk een identiteitscirkel van een groep personen (organisatie) te maken.

Hoe maak je een identiteitscirkel of ID-cirkel?

Iedereen kan een ID-cirkel maken, jong of oud, alleen of in groepsverband, thuis of op het werk.

  • Kies wie of wat voor jou belangrijk is: welke personen, bezigheden, hobby’s, voorwerpen, idealen, doelen enzovoort? Onthoud of noteer alles met trefwoorden.
  • Rangschik de trefwoorden in volgorde van belangrijkheid.
  • Verdeel een blanco cirkel in ‘taartpunten’: maak de belangrijkste taartpunten groot en de minder belangrijke kleiner.
  • Plaats de trefwoorden in de taartpunten.
  • Voeg aan de taartpunten teksten, tekeningen, kleuren, foto’s of collages toe.

Sommige cirkelmakers doen het anders. Zij maken geen taartpunten, maar kiezen voor andere vormen of nemen de lege ruimte buiten de ID-cirkel erbij. Dat kan allemaal.

Identiteitscirkel maken

Organiseer een workshop

Workshops worden op maat ontwikkeld, afhankelijk van de opdrachtgever, de deelnemende organisatie(s) en vraagstelling. Bij meerdere workshops verspreid over verschillende dagen spreken we van een project. 
De organisaties komen uit meerdere sectoren: onderwijs en cultuur, zorg en welzijn, het bedrijfsleven.
De vraagstellingen variëren ook: visieontwikkeling van een organisatie, ‘empowerment’ van zogenaamd sociaal zwakke groeperingen, het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden bij scholieren vanaf het primair onderwijs tot en met volwasseneneducatie, creatieve zelfreflectie.

‘Levenslessen ouderen’

De methodiek

In 2004 ontwierpen Jenny Wesly en Ido Abram de Arena methode, een methode die de eigen identiteit zichtbaar maakt en kennis laat maken met de belevingswereld van anderen. Inmiddels heeft de methode zich bewezen als een intercultureel leermiddel bij uitstek. Iedereen kan ermee aan de slag: jongeren en ouderen, scholieren en leraren, ouders en kinderen, professionals en vrijwilligers, allochtoon en autochtoon.

De ‘arena’ van het leren en leven kan zowel strijdperk als podium zijn en brengt twee beelden samen: hoe jij jezelf ziet (identiteit) en hoe anderen jou zien (imago). Die beelden kloppen meestal niet helemaal. In elk geval zijn ze nooit precies hetzelfde. Dat verschil tussen identiteit en imago leidt vaak tot spanningen en conflict, maar kan ook de aanleiding zijn tot een dialoog. En om dat laatste gaat het. Door je open te stellen voor elkaars cultuur en belevingswereld, maak je het verschil tussen identiteit en imago kleiner: je leert elkaar (en jezelf) dus beter kennen.
Eerste stap in de Arena methode is het zichtbaar maken van de eigen identiteit. Dat gebeurt, tijdens een bijeenkomst, met behulp van de ‘identiteitscirkel’, of kortweg, ID-cirkel. Elke deelnemer verdeelt een schijf in diverse ervaringsgebieden (wat is belangrijk voor jou?) en vult die partjes in met tekeningen, woorden, foto’s, noem maar op. Alles wat de ervaringsgebieden illustreert – en daarmee ook iemands identiteit – is welkom: het brengt de dialoog op gang. Deze dialoog kan bovendien een visie verhelderen of een nieuwe koers inluiden. En voor wie wil en daar de tijd voor neemt, levert de Arena methode ook nog eens een mooie en leerzame tentoonstelling op.

Elke deelnemer verdeelt een schijf in diverse ervaringsgebieden

Projecten

Op de deze website vindt u een greep van identiteitscirkels van honderden deelnemers aan diverse projecten, van hoogbejaarden tot kinderen, van hoogopgeleiden tot ongeschoolden.
De methodiek van identiteitscirkels biedt aanknopingspunten voor nadere kennismaking met elkaar, voor precisering van team doelstellingen, voor visie formulering, voor integratie van diversiteit, voor ‘empowerment’. Maar bovenal is het een leuke manier van werken.

Klik hier voor ondersteuning voor training en advies

Identiteitscirkels is een concept van Ido Abram en Jenny Wesly.

Verwijzingen