Welkom

Op deze site kunt u het werk, ideeën en materiaal van Ido Abram vinden.

Vier thema’s

Leerprocessen, opvoeding na Auschwitz, identiteit en intercultureel leren waren Ido’s vier hoofdthema’s. Stichting Leren is momenteel bezig met het verzamelen van zijn werk over deze thema’s en zullen binnenkort op deze site te vinden zijn.

Ido Abram

“Laten we in het dagelijks leven en werk meer oog krijgen voor de verschillen tussen mensen – de diversiteit – en de kwaliteit en rijkdom die deze met zich meebrengen.”

– Ido Abram, tijdens de expertmeeting ‘Diversiteit als kwaliteit’ op 24 september 1999

Deze visie en overtuiging resulteerde in een aantal methoden en projecten zoals:
Migranten in de Bijlmer
Ouderen-project
School project
Elkaar leren kennen is leren van elkaar

Op 14 januari 2019 is na een kort ziektebed Ido Abram overleden. Hij was oprichter en tot dan directeur van Stichting Leren. Wij zullen zijn werk en gedachtegoed voortzetten door middel van het publiceren van nieuwe berichten, projecten en artikelen die door zijn ideeën en materiaal zijn beïnvloed.

Wij gaan door met het verzamelen van zijn materiaal en daarom worden ook de sites stichtingleren.nl en identiteitscirkels.nl bijgehouden. Stichting Leren zal daarom ook blijven bestaan.

Klik hier voor een overzicht van artikelen over zijn werk en leven die naar aanleiding van zijn overlijden zijn verschenen.

Heeft u vragen of nog aanvullende ideeën of materiaal? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Debby Abram-Uijenkrijer.
Klik hier voor onze contactgegevens