Welkom

Op deze site kunt u het werk, ideeën en materiaal van Ido Abram vinden.

Ido Abram Overleden

Op 14 januari j.l. is na een kort ziektebed Ido Abram overleden. Hij was oprichter en tot dan directeur van Stichting Leren. Wij zullen zijn werk en gedachtegoed voortzetten door middel van het publiceren van nieuwe berichten, projecten en artikelen die door zijn ideeën en materiaal zijn beïnvloed.

Wij zijn daarom druk bezig huidig materiaal te verzamelen en worden daarom ook de sites identiteitscirkels.nl en stichtingleren.nl aangepast. Stichting Leren zal daarom ook blijven bestaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen via deze link.

Bestuur Stichting Leren:
Mr. A.S. van Leeuwen (voorzitter)
Drs. D. Abram-Uijenkruijer (secretaris)
Drs. P.D.H. Menco (penningmeester)

Heeft u nog aanvullende ideeën of materiaal? Dan kunt u de webmaster, Ester Abram, contacten.

Klik hier voor een overzicht van verschenen artikelen rond zijn overlijden.